adopción


Azken 4 urteetan amatasun, aitatasun, adopzio edo abegi familia izateagatik prestazioak jaso badituzue, adi / Atención a todas las personas que hayan percibido en estos Últimos 4 años alguna prestación por maternidad, paternidad, adopción o acogida

Azken 4 urteetan amatasun, aitatasun, adopzio edo abegi familia izateagatik prestazioak jaso badituzue, adi Epaitegi Gorenak 2018ko urriaren 3an emandako sententziaren arabera, Gizarte Segurantzatik jasotako amatasun prestazioak ez dira lan etekin gisa hartuko, eta, beraz, ez zaie PFEZ deskontatu edo erretenitu behar. LABetik, Foru Ogasunek, estatuko erabakiei lotu gabe, beraien […]