Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko dekretu berria


Bi dokumentu jartzen dizkizuegu:

Os ponemos dos documentos:

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko dekretu berria

Nuevo decreto de ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral

Laguntza ekonomikoas escedentziarako jaiotzagatiko eta zaintzagatiko baimenak parekatzeko

 

Ayudas económicas a la excedencia para la equiparación de los permisos por nacimiento y cuidado