Archivo por días: noviembre 1, 2019


Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko dekretu berria

Bi dokumentu jartzen dizkizuegu:
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko dekretu berria.
Laguntza ekonomikoak eszedentziarako jaiotzagatiko eta zaintzagatiko baimenak parekatzeko.

Os ponemos dos documentos:
Ayudas económicas a la excedencia para la equiparación de os permisos por naciemiento y cuidado.
Nuevo decreto de ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral.