Gizarte ekimeneko ikastetxeak: Ohar intersindikala / Centros de Iniciativa Social: Nota intersindical


Sindikatu guztiok adostutako ohar intersindikala / Nota intersindical acordada por todos los sindicatos

 
MESEDEZ, IRAKURRI 
 

ANIMO ETA AURRERA!!