2019ko “a cuenta” soldata igoera / Subida salarial “a cuenta” en 2019


Gizarte Ekimeneko ikastetxeak / Centros de iniciativa social

Gizarte Ekimeneko ikastetxeei dagokienez, irakurtzeko informazioa bidaltzen dizugu.

Con respecto a los centros de iniciativa social, te enviamos una información para leer.