Ezintasun iragankorra / Incapacidad temporal


Web orrialdean honako dokumentua eskegi dugu: Ezintasun iragankorra. Araudiaren aldaketak eta mutualitateak.
Documento sobre la incapacidad temporal: cambios normativos y las mutuas.

 

https://www.asanblada.org/2015/04/ezintasun-iragankorra-incapacidad-temporal/